Nowy konkurs w programie Polska – Saksonia

27 maja 2019 roku ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Polska – Saksonia. Konkurs potrwa do 15 października br. Na polsko-niemieckie przedsięwzięcia przeznaczono 2,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wnioskodawcy mogą składać aplikacje o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji transgranicznej oraz współpracy partnerskiej i potencjału instytucjonalnego. Przedsięwzięcia powinny dotyczyć dostosowania kształcenia do wymogów transgranicznego rynku pracy, nauki języka kraju partnerskiego, rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości, poprawy kompetencji administracji oraz dbałości o środowisko naturalne.

– Inicjatywy, które zostaną wyłonione w konkursie przyczynią się do wzajemnego wykorzystania najlepszych doświadczeń w dziedzinie edukacji w Polsce i w Niemczech. Ułatwią nawiązanie współpracy między instytucjami i obywatelami oraz będą promować działania na rzecz ochrony przyrody. Program Polska – Saksonia wnosi widoczny wkład w rozwój społeczny i gospodarczy polsko-saksońskiego pogranicza. Pomimo stosunkowo niewielkiego budżetu sprzyja zacieśnianiu więzi między obiema społecznościami oraz wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.


Decyzję o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie podejmie Komitet Monitorujący programu w pierwszej połowie 2020 roku.

Zobacz również:

Ogłoszenie o naborze

Strona programu

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *