Polacy pozytywnie o rynku pracy

Ponad połowa Polaków ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce dobrze lub bardzo dobrze – wynika z kwietniowego raportu CBOS. Dla porównania, w 2014 r. takiego zdania był zaledwie co piąty badany. „Obecnie opinie w tym zakresie są najlepsze w historii” – czytamy w opracowaniu.

W marcu br. 58 proc. badanych wypowiadało się dobrze o krajowym rynku pracy. To wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu z marcem 2018 r. Co ciekawe, w 2014 r. takiego zdania było zaledwie 20 proc. ankietowanych – wynika z raportu CBOS „Sytuacja na rynku pracy w ocenach i doświadczeniach Polaków”.

„Odsetek negatywnych opinii na temat rynku pracy w Polsce zmniejszył się w ciągu roku z 16 proc. do 11 proc., w tym niezmiennie tylko nieliczni (1 proc.) pozostają zdecydowanie krytyczni. Mniej więcej jedna piąta respondentów (21 proc., spadek o 2 pkt proc.) uważa, że sytuacja na krajowym rynku pracy jest przeciętna (ani dobra, ani zła)” – czytamy w raporcie.

Jak zaznacza CBOS, obecnie opinie w tym zakresie są najlepsze w historii, co koresponduje z najniższą notowaną przez Główny Urząd Statystyczny rejestrowaną stopą bezrobocia po 1990 r. W lutym br. wyniosła ona 6,1 proc. i była ponad dwa razy niższa niż 6 lat temu (14,4 proc.). Szacunki MRPiPS wskazują, że w marcu spadła do 5,9 proc.

– Bardzo cieszą nas te doniesienia. Świadczą one o tym, że w końcu mamy do czynienia w Polsce z rynkiem pracownika. Systematyczny wzrost zadowolenia w tym obszarze pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku – ocenia minister Elżbieta Rafalska.

A jak, zdaniem Polaków, wyglądać będzie rynek pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Tylko 7 proc. badanych przewiduje negatywne zmiany w tym zakresie i nikt nie spodziewa się radykalnego pogorszenia. Blisko połowa, bo 48 proc. ankietowanych jest zdania, że w ciągu roku sytuacja na rynku pracy się nie zmieni, a 31 proc. przewiduje poprawę.

Co ciekawe, trzy czwarte (75 proc.) Polaków ocenia swoją sytuację zawodową jako mniej lub bardziej stabilną, a utraty pracy obawia się nieco ponad jedna piąta (22 proc.). Osoby bezrobotne i poszukujące pracy można obecnie spotkać w niespełna co ósmej rodzinie (12 proc.) – wynika z uzyskanych deklaracji.

– Praca stanowi znaczną część naszej codzienności, a poczucie stabilizacji i pewności zatrudnienia przekłada się na jakość życia całej rodziny. Cieszę się, że z roku na rok to poczucie stabilizacji rośnie – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *