Podpisano 15 tys. umów, które przyznają środki unijne przedsiębiorstwom! Sprawdź majowe nabory i dołącz do firm, które już skorzystały z Funduszy Europejskich

W maju rusza 50 nowych konkursów na środki z Funduszy Europejskich adresowanych do przedsiębiorców. Dzięki nim masz szansę zdobyć pieniądze na prace badawczo-rozwojowe, innowacje, działania edukacyjne, poprawę efektywności energetycznej, czy szkolenia. Ofertę dla siebie znajdą zarówno mikro-, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.

Pełna oferta to 34 nabory z programów ogólnopolskich, 68 konkursów z programów regionalnych i 10 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Sprawdź aktualne konkursy! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

Potrzebujesz utworzyć lub rozwinąć w swojej firmie centrum badawczo-rozwojowe? Pod koniec maja otwiera się konkurs, dzięki któremu możesz pozyskać środki unijne na ten cel. Dotyczy to w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Na projekty z województwa mazowieckiego w konkursie zarezerwowano 60 mln zł, natomiast dla inwestycji w pozostałych województwach 290 mln zł. To środki z Programu Inteligentny Rozwój.

Dotację możesz przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do  prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansujesz m.in. koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Więcej informacji

Jeszcze tylko do końca maja mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. szybkiej ścieżki w konkursie z Programu Inteligentny Rozwój, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To przyspieszona ocena wniosków o dotację.

Projekt musi dotyczyć badań przemysłowych i  prac rozwojowych albo prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Projekt musi wpisywać się również w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. To obszary kluczowe dla rozwoju kraju

Więcej informacji

Wysokość maksymalnej dotacji, jaką można uzyskać zależy od charakteru projektu:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis

Więcej informacji

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw i  jednostki naukowe mogą aplikować o środki z programów regionalnych na:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, umożliwiających prowadzenie dalszych prac B+R, zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, oraz przygotowanie prototypów doświadczalnych lub tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych (mazowieckie, małopolskie),
 • wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo ze środków własnych lub opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu (małopolskie),
 • pokrycie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku w celu uzyskania ochrony (kujawsko-pomorskie).

W naborze organizowanym w regionalnym programie woj. śląskiego można starać się o środki na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach i oraz wsparcie prac B+R– szczegółowe informacje na stronie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

Innowacje

Innowacje

Pod koniec maja otwiera się szansa na pozyskanie środków unijnych dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy należą do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Współpracować ze sobą musi minimum 5 firm w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jednego z Polski Wschodniej.  Takie konsorcjum może pozyskać dofinansowanie na przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi. Wsparcie można przeznaczyć na:

 • zakup usług doradczych
 • zakup praw patentowych, know-how, licencji oraz innych praw własności niematerialnej
 • inwestycje w zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 1 mln zł. Maksymalnie można otrzymać aż 7 mln zł wsparcia unijnego. Poziom dofinansowania wynosi do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakupu usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

Więcej informacji

Energetyka

Energetyka

Dla dużych przedsiębiorstw pod koniec maja otwiera się nabór na projekty w obszarze energetyki. Do pozyskania są środki unijne na inwestycje, które w efekcie zmniejszą straty na przesyle i dystrybucji energii, zlikwidują indywidualne i zbiorowe źródła niskiej emisji (np. lokalne kotłownie węglowe, domowe piece grzewcze), czy lokalne źródła ciepła opalane paliwem stałym.  Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na:

 • przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu
 • budowę przyłączy do istniejących budynków i instalację węzłów indywidualnych – moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU)
 • budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej

O dofinansowanie z tego konkursu nie mogą ubiegać się projekty z województwa śląskiego, dla których wsparcie zarezerwowane jest w osobnym naborze (Poddziałanie 1.7.2 Programu Infrastruktura i Środowisko).

Więcej informacji

Zobacz również

Szkolenia

Szkolenia

Jeśli znasz się na dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, czy projektowaniu uniwersalnym, jeszcze do 21 maja możesz ubiegać się o dotację na organizację szkoleń w tym temacie.

Takich szkoleń potrzebują pracownicy organów administracji publicznej, którzy wykonują zadania dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego.

O dofinansowanie unijne na projekt szkoleniowy może ubiegać się szerokie grono podmiotów m.in. organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje i urzędy.

Szczegóły

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

Przedsiębiorcy, ale również jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu i uczelnie wyższe mogą uzyskać wsparcie w zakresie m.in.:

 • rozwoju współpracy ze szkołami i placówkami kształcenia zawodowego oraz rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (śląskie):

dodatkowe informacje

 • doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (śląskie, łódzkie);
 • przebudowy i remontu laboratoriów, sal wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (śląskie, łódzkie).

Zdrowie

Zdrowie

Dla przedsiębiorców, ale także jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych to ostatnie dni na złożenie wniosków o dofinasowanie w konkursie na projekty zdrowotne, dotyczące:

 • wsparcia realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów (podlaskie);
 • działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych, pracujących w trudnych warunkach, które pozwoli zdobyć nowe kwalifikacje do wykonywania lżejszych prac, adekwatnych do stanu zdrowia (śląskie),
 • tworzenia pozainstytucjonalnych form opieki medycznej (w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej) nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi oraz szkoleń i doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb osób niesamodzielnych

  dodatkowe informacje

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych tylko dla przedsiębiorców!

Zapraszamy do śledzenia strony.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *