Sejm pracuje nad kolejnymi ważnymi ustawami dla biznesu

Sejm rozpoczął prace nad dwoma kolejnymi ważnymi dla przedsiębiorców projektami ustaw przygotowanymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Są to regulacje prawne dotyczące sukcesji firm i specjalnych stref ekonomicznych.

Ustawa o sukcesji firm odpowiada m.in. na potrzeby ponad 200 tys. przedsiębiorców, którzy mają już ponad 65 lat. Chcemy, by byli spokojni o swoje dziedzictwo; dzięki nowym przepisom ich firmy nie znikną wraz z ich odejściem

– powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do projektu pierwszej z ustaw.

Kontynuacja działalności firmy po odejściu przedsiębiorcy

Ustawa o sukcesji firm jest szczególnie ważna dla firm jednoosobowych, w tym rodzinnych. Obecnie, kiedy umiera właściciel firmy wpisanej do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEIDG), jego spadkobiercy nie mogą płynnie kontynuować prowadzenia biznesu, co w wielu przypadkach oznacza koniec przedsiębiorstwa.

Dzieje się tak dlatego, że śmierć przedsiębiorcy powoduje wygaśnięcie wielu uprawnień, np. do korzystania z firmy, NIP-u czy też zezwoleń oraz koncesji. Śmierć przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG powoduje też wygaśnięcie wielu kontraktów handlowych i oznacza utratę pracy przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie.

Będzie możliwość dalszego prowadzenia działalności

Ta niekorzystna dla przedsiębiorców sytuacja zmieni się dzięki Ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe prawo zakłada, że po śmierci właściciela przedsiębiorstwa firma będzie mogła zachować pracowników, NIP i ciągłość rozliczeń podatkowych, możliwe będzie wykonywanie koncesji czy zezwoleń uzyskanych przez przedsiębiorcę, a także zawartych przez niego kontraktów handlowych. Nowe przepisy dadzą przedsiębiorcom możliwość łatwego powołania tzw. zarządcy sukcesyjnego, który przejmie prowadzenie firmy po śmierci właściciela.

Ustawa przewiduje też „mechanizm awaryjny” – powołanie zarządcy sukcesyjnego przez spadkobierców lub małżonka przedsiębiorcy. Może to nastąpić w terminie 2 miesięcy od śmierci. Zarządca sukcesyjny będzie mógł prowadzić firmę aż do działu spadku, maksymalnie 2 lata. Sąd w szczególnych przypadkach będzie miał możliwość przedłużenia zarządu sukcesyjnego na okres do 5 lat. To czas, w którym można przeprowadzić wszystkie formalności spadkowe i podjąć decyzję co do dalszych losów firmy.

Polska strefą inwestycji

Ustawa o zasadach wspierania inwestycji sprawi, że cała Polska stanie się strefą inwestycji, z czego skorzystać będą mogły także małe i średnie firmy

– podkreśliła minister Emilewicz, odnosząc się do drugiej z procedowanych ustaw.

Do tej pory specjalne strefy ekonomiczne kojarzyły się z dużym biznesem. Dzięki nowym przepisom z zachęt podatkowych będą mogli korzystać także mniejsi przedsiębiorcy. Do najważniejszych zmian trzeba zaliczyć to, że MŚP nie będą musiały przenosić się do stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania. Zlikwidowana zostanie też długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic SSE.

Aby przedsiębiorca mógł uzyskać zwolnienie z podatku, będzie musiał ponieść nakłady inwestycyjne. Ale ich wymagany poziom będzie tym niższy, im wyższe jest bezrobocie w danym powiecie (w takich regionach inwestycje będą mogły liczyć na szczególne premiowanie). W dodatku na poziom wspomnianych nakładów będzie miała wpływ wielkość firmy.

Kto jeszcze będzie szczególnie premiowany?

Dodatkowe preferencje otrzymają również inwestycje w miastach średnich tracących funkcje gospodarcze. Należy podkreślić, że brane pod uwagę będą przede wszystkim przedsięwzięcia, które mają wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój całego kraju.

Chodzi m.in. o transfer wiedzy czy prowadzenie działalności B+R, ale także zapewnienie pracownikom korzystnych warunków. Na plus będzie też przemawiać współpraca ze szkolnictwem zawodowym i tworzenie  specjalistycznych klas.

Te ustawy to kolejny po Konstytucji Biznesu krok, by nasz kraj coraz silniej wspierał osoby z genem przedsiębiorczości i innowacji

– podsumowała minister Emilewicz.

 

Źródło: www.mpit.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *