Fundusze w branży rowerowej – nowe centrum badawczo-rozwojowe już otwarte

Przełomowe w skali Polski i Europy centrum badawczo-rozwojowe oraz zrobotyzowana linia produkcyjna to inwestycje firmy AG Motors, otwarte wczoraj w Podgrodziu k. Dębicy. Technologia produkcji elementów konstrukcyjnych zastosowana przez firmę jest krokiem milowym w branży rowerowej. Przedsięwzięcia warte łącznie ponad 40 milionów złotych zostały dofinansowane z funduszy europejskich. W uroczystym otwarciu centrum wzięła udział wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Działania AG Motors w zakresie badań nad innowacyjnymi elementami konstrukcyjnymi, w tym stworzenie centrum badawczo-rozwojowego mają duże znaczenie nie tylko dla firmy, ale również dla rozwoju regionu i kraju. Cieszę się, że na zwiększenie poziomu innowacyjności duży wpływ miała współpraca z jednostkami naukowymi – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas uroczystego otwarcia centrum.

Uruchamiane przedsięwzięcie to pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowe centrum badawczo-rozwojowe, specjalizujące się w opracowywaniu i testowaniu innowacyjnych elementów konstrukcyjnych dla branży rowerowej. Firma wykorzysta centrum do opatentowania innowacyjnej konstrukcji roweru oraz wprowadzenia jej na rynek. Centrum jest pierwszą tego rodzaju siecią współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego – z Akademią Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutem Metalurgii Inżynierii Materiałowej PAN oraz Politechniką Rzeszowską. Środki unijne pozwoliły na zbudowanie zintegrowanego laboratorium, zakupienie niezbędnej aparatury i specjalistycznego oprogramowania. Oprócz centrum otwierana jest zrobotyzowana linia produkcyjna ram rowerowych. Pozwoli ona na równoległe produkowanie 6 ram różnego typu, co w ciągu doby da 1500 sztuk ram, a w ciągu roku rekordowe 400 000 sztuk. Wydajność w zakresie produkcji obręczy kół rowerowych wyniesie 4000 sztuk na dobę.

– Technologia produkcji ram na zautomatyzowanych liniach to innowacja na skalę światową. W tym momencie jesteśmy pierwszą w Polsce, a drugą, w Europie fabryką, która będzie tworzyć aluminiowe ramy rowerowe i komponenty kompozytowe. To niezwykle ważny moment dla całej branży rowerowej, bowiem inwestycja ta w istotny sposób pozwala skrócić proces produkcji roweru. Do tej pory ramy rowerowe produkowane były poza Europą – podkreślał Wiesław Marek, Prezes Zarządu AG Motors.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *