Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z wyzwaniem z zakresu analityki biznesowej w programie GovTech Polska

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to resort, który jako jeden z pierwszych ogłosił swoje „wyzwanie” w ramach pionierskiej inicjatywy GovTech Polska. Powołany w maju br. program zakłada otwarcie się administracji publicznej na współpracę przy innowacyjnych zamówieniach publicznych ze startupami i MŚP. W efekcie, każda firma, niezależnie od wielkości, może stanąć do rywalizacji w konkursie i przedstawić swój pomysł na usprawnienie pracy administracji. Wyzwanie MPiT polega na stworzeniu wyposażonej w moduł Business Intelligence wyszukiwarki wiedzy dla  bazy informacji, z której korzysta resort. Na najlepszych innowatorów czeka możliwość realizacji projektu w resorcie oraz nagrody pieniężne.

Przemawia ministerJadwiga Emilewicz

GovTech Polska to program inspirowany projektami administracji publicznej, które od kilku lat z sukcesem prowadzone są w krajach takich jak Finlandia, Niemcy, Austria czy Wielka Brytania. Prace nad GovTech Polska trwają od maja tego roku – w tym czasie przebadano potrzeby IT różnych ministerstw i samorządów, wyłaniając pięć jednostek, które do rozwiązania konkretnych problemów zaproszą polski rynek ICT. To właśnie przedstawiciele biznesu, od małych firm po dużych graczy, są zaproszeni aby przedstawić pomysły, które przeniosą administrację publiczną na wyższy poziom technologiczny.

Uczestnicy panelu

Prawo zamówień, szczególnie w planowanej nowelizacji, otwiera urzędnikom wiele drzwi – przez niektóre do tej pory bali się przejść, innych natomiast nie zauważali. My pokazujemy, że te możliwości są i uczymy jak z nich korzystać” – powiedziała minister Emilewicz prezentując podczas Kongresu 590 „Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań“.

Wierzę, że przedstawiony dzisiaj dokument zainspiruje tysiące urzędników do stworzenia milionom polskich przedsiębiorców warunków do ubiegania się o kontrakty. Żeby nie być gołosłownym, MPiT zdecydowało się w tym trybie ogłosić konkurs na innowacyjną usługę” – dodała minister Emilewicz.

Minister Emilewicz i Justyna Orłowska

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii „rzuca” wyzwanie

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii posiada jedną z największych baz informacji w Polsce. Zasób ten zawiera analizy, sprawozdania, raporty, instrukcje, protokoły, materiały tezowe, informacyjne, prasowe itp. Zasoby te są jednak rozproszone. Nie tylko utrudnia to przeszukiwanie dostępnych zasobów, ale i dzielenie się wiedzą wśród organizacji. Brakuje inteligentnego narzędzia, które umożliwiłoby pracownikom dzielenie się wiedzą i posiadanymi informacjami oraz sprawne przeszukiwanie rozproszonych informacji i przetwarzanie ich do pożądanej formy. Stąd pomysł na dołączenie do GovTech Polska i przygotowanie wyzwania rynkowi ICT.

Ministerstwo obsługuje codziennie tysiące spraw, analizuje ogromne ilości danych, sięga po raporty i sprawozdania. Są to bardzo cenne informacje, z których korzystają praktycznie wszyscy pracownicy resortu. Aby nadążyć za zmianami, które napędzają rynek, również administracja musi przejść prawdziwą, cyfrową rewolucję. Stopniowo wprowadzamy rozwiązania stosowane w biznesie. Chcemy, aby kolejnym z nich była platforma do zarządzania wiedzą, wyposażona w moduł Business Intelligence, która powstanie właśnie w ramach GovTechu. Taka aplikacja pozwoli nam tworzyć ‘evidence based policy’, czyli politykę publiczną opartą o rzeczywiste dane o gospodarce” – mówi dyrektor Departamentu Innowacji w MPiT Jan Staniłko.

Wyzwanie Ministerstwa Przedsiębiorczości zakłada wdrożenie inteligentnego narzędzia, które umożliwi pracownikom sprawne dzielenie się know-how czy rozwój wiedzy w zakresie np. trendów gospodarczych. Planowany system ułatwi zarządzanie stale rosnącą liczbą informacji oraz usprawni proces przygotowywania materiałów na bazie aktualnej wiedzy. Modernizacja przepływu informacji oraz możliwość współdzielenia dostępnych danych, wpłynie pozytywnie na wyrównanie poziomu informacji i szybszy ich przepływ na różnych poziomach zarządzania.

Jedną z funkcji takiej bazy będzie możliwość wyszukania i połączenia ważnych informacji i danych z różnych dokumentów i utworzenie jednego spójnego materiału, a także generowanie nowych wykresów na danych z baz ministerstwa czy baz zewnętrznych np. GUS-u czy Eurostatu” – dodaje Jan Staniłko.

Harmonogram

Regulamin wraz ze szczegółami dotyczącymi wyzwania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, został opublikowany 13 listopada, natomiast na stronie programu GovTech Polska, można zapoznać się z opisem zadań wystawionych przez inne instytucje. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w programie, od 13 do 30 listopada będą musieli złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Po spełnieniu standardowych wymogów formalnych, zespoły od 7 do 17 grudnia będą składać propozycje rozwiązań. Następnie Zamawiający wyłonią finalistów, którzy otrzymają nagrody finansowe. Tak zakończy się I etap programu.

Drugi etap rozpocznie się na początku stycznia. Jego cel zakłada przekształcenie kodów źródłowych z I etapu w działający prototyp, który będzie testowany w środowisku Zamawiającego. W ten sposób uczestnicy potwierdzą, że są w stanie zamienić pomysł w gotowy produkt i dostarczyć kompletne rozwiązanie.

Obok Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w programie GovTech Polska udział bierze również Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia oraz miasto Świdnik.-

Jeśli ktoś kojarzy administrację z ministerialnymi archiwami pełnymi zakurzonych dokumentów, powinien jak najszybciej zrewidować ten obraz – wiele cyfrowych zmian już za nami, ale wciąż myślimy o nowych smart rozwiązaniach, które jeszcze bardziej usprawnią nasze działania. Bardzo liczymy na przedsiębiorców, wierzymy, że to Wy dokonacie dalszej rewolucji. Dlatego zapraszamy do programu najlepszych, którzy swoje nowatorskie pomysły będą w stanie przekuć w realne i efektywnie działające rozwiązania” – mówi Justyna Orłowska, Dyrektor Programu GovTech Polska.  

Źródło: www.mpit.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *