Sukces Centrum Kompetencyjnego „POPC Wsparcie”

Uruchomione przez Ministra Cyfryzacji w październiku 2017 r. Centrum Kompetencyjne „POPC Wsparcie” – działające w Centralnym Ośrodku Informatyki (COI) – pomogło w uzyskaniu dofinansowania ze środków II osi POPC na pięć kolejnych projektów IT.

Suma dofinansowania tych projektów to przeszło 72 mln zł. Taki jest wynik rozstrzygnięć ostatnich dwóch konkursów organizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dofinansowanie w ramach działania 2.1 („Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”) otrzymały wszystkie projekty wspierane przez Zespół COI:

  • „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” przygotowany przez Urząd Morski w Szczecinie
  • „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego” Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego”
  • „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar” złożony przez Główny Urząd Miar
  • Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym Państwa” Głównego Urzędu Statystycznego

Z dwóch projektów, którym pomagało „POPC Wsparcie” w konkursie dla działania 2.2 („Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”), finansowanie uzyskał jeden projekt:

  • „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”

W przypadku drugiego ze wspieranych projektów w ramach tego działania czekamy na rozstrzygnięcie protestu.

Wcześniej wsparcie zyskały cztery inne projekty. Półroczny okres działalności „POPC Wsparcie” zakończył się tym samym wynikiem 10:1!

Pomoc Centrum Kompetencyjnego „POPC Wsparcie” świadczona jest podmiotom uprawionym i starającym się o dofinansowanie projektów IT ze środków II osi POPC. W każdym takim przypadku eksperci Centrum Kompetencyjnego przygotowują indywidualne plany wsparcia. Obejmować one mogą m.in. wykonanie analizy wypełnienia przez dokumenty konkursowe kryteriów oceny, wykonanie symulacji oceny, pomoc w opracowaniu poszczególnych zapisów dokumentów konkursowych, w tym studium wykonalności.

Wszystkie instytucje, które chcą skorzystać ze środków II osi POPC zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia! Wyniki pokazują, że się opłaca.

Szczegóły dostępne na stronie popcwsparcie.gov.pl

Dane kontaktowe:

tel. +48 22 250 18 03 lub +48 22 250 28 85

e-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl

www.popcwsparcie.gov.pl

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *