Swobodny przepływ danych – czas na Twój ruch!

28 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej, które weszło w życie 28 maja 2019 r. Rozporządzenie wprowadza szereg zapisów, dzięki którym wymiana handlowa na terenie Unii Europejskiej będzie znacznie łatwiejsza, ale też formułuje wobec branży ICT szereg obowiązków, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz przejrzystości działania.

To kolejny milowy krok na drodze do opracowania zbioru dobrych i jasnych zasad swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej i uwolnienia potencjału europejskiej gospodarski opartej na danych. Będzie to możliwe dzięki wypracowaniu otwartych standardów, interoperacyjności, jakości i bezpieczeństwa przenoszenia danych przy jednoczesnym zapewnieniu wzajemnego uznawania certyfikacji usług w chmurze bez względu na kraj pochodzenia i łatwości przenoszenia usług między dostawcami na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Firmy i organizacje działające w Polsce i krajach Europy Środkowo Wschodniej mają dziś niepowtarzalną szansę na wywarcie istotnego wpływu na ostateczny kształt europejskich standardów, które mają być przedstawione w listopadzie br. w Helsinkach a skutecznie wdrożone do 29 maja 2020 roku.  

Z myślą o zapewnieniu polskim przedsiębiorcom należnego miejsca w tworzeniu europejskiej strategii jednolitego rynku cyfrowego i zapewnieniu im przewagi konkurencyjnej na globalnych rynkach Minister Cyfryzacji we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej (KE DG Connect) zaprasza na konferencję „Jednolity Rynek Cyfrowy – czas na swobodny przepływ danych: wolność, wzrost, (cyber)bezpieczeństwo Europy”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 30 września  – 1 października 2019 r.

Obecność na Konferencji potwierdzili m.in. Pan Roberto Viola, Dyrektor Generalny ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej (DGSKTiT KE), Pierre Chastanet, szef biura ds. usług Chmurowych i Oprogramowania DGSKTiT KE oraz eksperci pracujący w międzynarodowych Grupach Roboczych ds. Bezpieczeństwa i Standaryzacji Usług Chmurowych (CSP CERT) oraz ds. Wymiany Danych Pomiędzy Chmurami (SWIPO).

Gospodarzami wydarzenia ze strony polskiej będą Pan Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji (MC) oraz Pan Karol Okoński, sekretarz stanu w MC, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

30 września opowiemy, jaki pożytek dla Małych i Średnich Przedsiębiorstwa oraz instytucji administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego niesie gromadzenie i przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Konferencja będzie też okazją do przedstawienia w międzynarodowym gronie polskich rozwiązań w tym obszarze.

Weź udział, zabierz głos w dyskusji, podziel się Twoim doświadczeniem.

Czas na Twój ruch! Dowiedz się więcej. Email: dsm@mc.gov.pl  

Materiały

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej, które weszło w życie 28 maja 2019 r.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *